Rechten van betrokkenen

Als gebruiker krijg je onder de AVG wet een aantal extra rechten ten aanzien van je persoonsgegevens welke Speurders.nl van je verwerkt. Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Speurders.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
 
Recht op gegevensoverdracht
Je kunt de gegevens die Speurders.nl met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Speurders.nl geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.
 
Klachtrecht
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit melden via ons contactformulier. Ook kun je jouw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je inloggen op je profielpagina. Mocht je hierna nog vragen of verzoeken hebben, dan kun je deze indienen via ons contactformulier.
Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.