Geen Speurders.nl app

Speurders.nl heeft een snelle mobiele website, wellicht zal er in de toekomst een app ontwikkeld worden. Ga in je browser naar Speurders.nl.

Speurders.nl op je startscherm plaatsen net zoals bij een app? Dat kan heel gemakkelijk:


Klik hier voor Adroid


Klik hier voor iOS (Apple)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.