Wat betekent de huisdierenlijst voor jou en jouw dier?

Per 1 februari 2015 heeft met de invoering van de huisdierenlijst een aanpassing plaatsgevonden van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het houden van dieren. Concreet betekent dit voor je als (potentiële) koper of verkoper van dieren, dat het belangrijk is dat je ervan bewust bent welke dieren voortaan wel of niet mogen worden gehouden. Ook kan het zijn dat de voorwaarden waaronder een dier mag worden gehouden, zijn aangepast. Zo mag met dieren die voortaan verboden zijn, niet meer worden gefokt. Wel mogen dieren die al voor 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden nog steeds van eigenaar wisselen.
 
Als eigenaar van een dier ben je verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Speurders.nl adviseert je daarom om je voorafgaand aan de aanschaf of verkoop van een dier grondig te informeren, om verrassingen en teleurstellingen te voorkomen. Speurders.nl zet zich er samen met het Ministerie van Economische Zaken en de grote dierenwelzijnsorganisaties voor in om impulsaankopen te ontmoedigen en verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Want zeker als het gaat om dierenwelzijn, is het voor je en jouw dier belangrijk om te weten waar je aan begint.
 
Zoogdieren zijn voortaan te verdelen in drie groepen:

  1. een groep die onder de gebruikelijke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier);
  2. een groep die onder specifieke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier);
  3. een groep dieren die niet meer mag worden gehouden. Voor deze laatste groep geldt dat voortaan niet mag worden gefokt met deze dieren, maar dat deze dieren wel mogen worden verhandeld (bv als een baasje niet langer voor een dier kan zorgen). (klik hier).

 
Nog niet alle dieren zijn beoordeeld, maar voor alle in Nederland gehouden zoogdiersoorten geldt dat deze zullen worden beoordeeld en ingedeeld in één van de bovenstaande groepen. Voor de (nog) niet beoordeelde dieren in Nederland verandert er tot het moment van beoordeling niets.
 
Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid en voor een overzicht van de huisdierenlijsten.

Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.