Huisdierenlijst

Per 1 februari 2015 heeft met de invoering van de huisdierenlijst een aanpassing plaatsgevonden van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het houden van dieren.

Concreet betekent dit voor jou als koper of verkoper van dieren, dat het belangrijk is dat je ervan bewust bent welke dieren voortaan wel of niet mogen worden gehouden. Ook kan het zijn dat de voorwaarden waaronder een dier mag worden gehouden, zijn aangepast. Zo mag met dieren die voortaan verboden zijn, niet meer worden gefokt. Wel mogen dieren die al voor 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden nog steeds van eigenaar wisselen.

Geen impuls aankoop

Speurders.nl zet zich er samen met het Ministerie van Economische Zaken en de grote dierenwelzijnsorganisaties voor in om impulsaankopen te ontmoedigen en verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Want zeker als het gaat om dierenwelzijn, is het voor jou en jouw dier belangrijk om te weten waar je aan begint. 
Als eigenaar van een dier ben je verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Speurders.nl adviseert je daarom om je voorafgaand aan de aanschaf of verkoop van een dier grondig te informeren, om verrassingen en teleurstellingen te voorkomen.

Meer informatie over de wet- en regelgeving voor het houden van dieren vind je op de website van de Rijksoverheid

Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.