Aanspraak maken op kopersverzekering

Geverifieerde verkopers hebben hun volledige adresgegevens aan Speurders.nl bekendgemaakt. Je kunt ze herkennen aan het geverifieerd icoon (Speurderssnuitje) bij de advertenties. Hier vind je meer informatie, hoe je geverifieerd gebruiker kunt worden.

Koop je iets bij een geverifieerd gebruiker via Speurders.nl, maar vindt er geen levering plaats, dan kun je - in bepaalde gevallen - een beroep doen op onze kopersverzekering. Speurders.nl vergoedt dan het betaalde bedrag, tot een maximum van € 200,-, Om gebruik te maken van de kopersverzekering, moet de transactie aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De verzekering dekt alleen Nederland. Bij conflicten met buitenlandse kopers kan de verzekering niet aangesproken worden.
  • Je hebt een Speurders.nl account. Er kan aangetoond worden dat je via dit account, contact hebt gehad met de verkoper. 
  • Het geld moet aan de verkoper zijn overgemaakt;  je kunt het betalingsbewijs overleggen waaruit blijkt dat het bedrag is overgemaakt. 
  • Je kunt de originele correspondentie overleggen, waaruit blijkt dat je de aankoop bij een Speurders.nl-verkoper hebt gedaan; dit is de e-mail correspondentie via Speurders.nl inclusief de broncode.  
  • De verkoper mag de artikelen nog niet hebben verzonden. De verkoper kan geen verzendbewijs overleggen - kan hij dat wel, dan zou daaruit blijken dat het artikel tijdens de verzending is zoekgeraakt. Rembourszendingen en artikelen die je zelf hebt opgehaald, vallen niet onder de verzekering.
  • Je hebt aangifte gedaan bij de politie en je kunt een kopie van de ondertekende aangifte aan Speurders.nl overleggen (e-mailadressen komen overeen). 
  • Voldoen aan de algemene voorwaarden zie hier.

Om aanspraak te maken op onze kopersverzekering, kun je contact op nemen met de servicedesk.
De volgende documenten zijn nodig om uw aanvraag in te dienen: 
1. Screenshot van de betaling aan de verkoper, waarbij het rekeningnummer van de verkoper en de betalingsgegevens zichtbaar zijn. Rembourszendingen en artikelen die je zelf heeft opgehaald, vallen niet onder de verzekering.

2. De originele correspondentie inclusief de broncode, waaruit blijkt dat je de aankoop bij een Speurders.nl-verkoper hebt gedaan; dit is de e-mail correspondentie via Speurders.nl inclusief de broncode. Hier vind je meer.  
3. Kopie van de originele aangifte, deze moet door je ondertekend zijn, je kunt de pagina’s scannen en naar ons mailen.

  

N.B. Er kan een termijn in acht worden genomen voordat er tot vergoeding vanuit de kopersverzekering wordt overgegaan, dit in afwachting op de resultaten van een eventueel politieonderzoek. Mocht de koper na betaling vanuit de kopersverzekering alsnog door de verkoper schadeloos worden gesteld, dan dient het uitgekeerde bedrag aan ons teruggestort te worden.  

Belangrijk: de verzekering kan alleen voor producten aangesproken worden en niet voor (ver)diensten. Er moet sprake zijn van een niet verzonden product, terwijl er wel aantoonbaar gemaakt kan worden, dat er voor betaald is aan de verkoper.
Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.