Aanspraak maken op kopersverzekering

 

Om aanspraak te maken op onze kopersverzekering, kun je contact op nemen met de servicedesk

De volgende documenten zijn nodig om uw aanvraag in te dienen: 

1. Screenshot van de betaling aan de verkoper, waarbij het rekeningnummer van de verkoper en de betalingsgegevens zichtbaar zijn. Rembourszendingen en artikelen die je zelf heeft opgehaald, vallen niet onder de verzekering.
2. De originele correspondentie inclusief de broncode, waaruit blijkt dat je de aankoop bij een Speurders.nl-verkoper hebt gedaan; dit is de e-mail correspondentie via Speurders.nl inclusief de broncode
3. Kopie van de originele aangifte, deze moet door jezelf ondertekend zijn. Je kunt de pagina’s scannen en naar ons mailen.

N.B.1:
de verzekering kan alleen voor producten aangesproken worden en niet voor (ver)diensten. Er moet sprake zijn van een niet verzonden product, terwijl er wel aantoonbaar gemaakt kan worden, dat er voor betaald is aan de verkoper.
 
N.B.2: Er kan een termijn in acht worden genomen voordat er tot vergoeding vanuit de kopersverzekering wordt overgegaan, dit in afwachting op de resultaten van een eventueel politieonderzoek. Mocht de koper na betaling vanuit de kopersverzekering alsnog door de verkoper schadeloos worden gesteld, dan dient het uitgekeerde bedrag aan ons teruggestort te worden.  


Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.