Vordering indienen als politiebeambte

Vorderingen van de Politie, uit hoofde van het Wetboek van Strafvordering, die betrekking hebben op Speurders.nl, dienen verstuurd te worden via het Unit Langdelijke Interceptie (ULI). Een vordering dient hiertoe te worden gemeld bij de interceptieafdeling van het betreffende korps. Deze verstuurt de vordering vervolgens naar het ULI.

Speurders.nl zal de vordering zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en streven er naar deze binnen 1 werkdag terug te zenden via het ULI. 

Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.