Heling op Speurders.nl

Speurders.nl is een platform waar kopers en verkopers samen kunnen komen door advertenties te plaatsen en te reageren op elkaars aanbod. De verkoop van dit aanbod gebeurt buiten Speurders.nl om. Vanzelfsprekend is de verkoop en aankoop van objecten en diensten alleen toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving.

Daarnaast hanteert Speurders.nl haar eigen advertentie regels. Producten en diensten die tegen deze regels zijn, worden verwijderd. Speurders.nl behoudt zich het recht om uitzonderingen op deze regels te maken. 

Helaas kunnen deze regels niet voorkomen dat kwaadwillende gebruikers advertenties kunnen plaatsen en op advertenties kunnen reageren. Het kan zomaar gebeuren dat je een nieuwe mobiel gekocht hebt en dat je deze wil doorverkopen, maar dat deze gestolen blijkt te zijn. Je bent dan, zonder dat je daarvan bewust bent, schuldig aan heling en de koper is daarmee medeplichtig. Het is daarom belangrijk dat je maatregelen neemt om jezelf hier tegen te beschermen:

  • Controleer zelf of je het product mag (ver)kopen. Mag je als gebruiker het product doorverkopen? Wij kunnen de kwaliteit, legaliteit en juistheid van de advertenties niet controleren.
  • Controleer of het aangeboden product legaal is. Bepaalde producten zijn bij wet verboden te verkopen, denk daarbij aan bijvoorbeeld medicijnen. 
  • Controleer of de verkoper geen namaak of gestolen waar verkoopt. (Als gebruiker ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan).

Mocht je twijfelen of het product aanboden mag worden, neem dan contact met ons op. 

Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.