Kopersverzekering

Geverifieerde verkopers hebben hun volledige adresgegevens aan Speurders.nl bekendgemaakt. Je kunt ze herkennen aan het geverifieerd icoon (Speurderssnuitje) bij de advertenties.
 
Het is ook mogelijk om zelf een geverifieerd verkoper te worden.

Koop je iets bij een geverifieerd gebruiker via Speurders.nl, maar vindt er geen levering plaats? Dan kun je - in bepaalde gevallen - een beroep doen op onze kopersverzekering. Speurders.nl vergoedt dan het betaalde bedrag, tot een maximum van € 200,-

Om gebruik te maken van de kopersverzekering, moet de transactie aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De verzekering dekt alleen Nederland. Bij conflicten met buitenlandse kopers kan de verzekering niet aangesproken worden.
  • Je hebt een Speurders.nl account. Er kan aangetoond worden dat je via dit account, contact hebt gehad met de verkoper. 
  • Het geld moet aan de verkoper zijn overgemaakt;  je kunt het betalingsbewijs overleggen waaruit blijkt dat het bedrag is overgemaakt. 
  • Je kunt de originele correspondentie overleggen, waaruit blijkt dat je de aankoop bij een Speurders.nl-verkoper hebt gedaan; dit is de e-mail correspondentie via Speurders.nl inclusief de broncode.  
  • De verkoper mag de artikelen nog niet hebben verzonden. De verkoper kan geen verzendbewijs overleggen - kan hij dat wel, dan zou daaruit blijken dat het artikel tijdens de verzending is zoekgeraakt. Rembourszendingen en artikelen die je zelf hebt opgehaald, vallen niet onder de verzekering.
  • Je hebt aangifte gedaan bij de politie en je kunt een kopie van de ondertekende aangifte aan Speurders.nl overleggen (e-mailadressen komen overeen). 
  • Voldoen aan de algemene voorwaarden (artikel 22).

Meer informatie over de handelingen en documenten die nodig zijn om de kopersverzekering in orde te maken, lees je op onze pagina Aanspraak maken op kopersverzekering.

Heb je meer vragen? Stel ons een vraag.